UniuneaEuropeana           GuvernulRomaniei           MinisterulFondurilorEuropene           FondulSocialEuropean           InstrumenteStructurale                                                             MinisterulEducatieiNationale           AcademiaRomana
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                               

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

          Instrumente Structurale
2007-2013
                                                                        OIPOSDRU           ACADEMIA ROMÂNĂ

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

siglaAR  

Academia Română

 

 

Adresa: Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod 010071, București, ROMÂNIA

Secretariat: secretariat@cesindcultura.acad.ro

Responsabil financiar: financiar@cesindcultura.acad.ro

Expert tehnic activități doctoranzi: exptehnicdoc@cesindcultura.acad.ro

Expert tehnic activități postdoctoranzi: exptehnicpostdoc@cesindcultura.acad.ro