UniuneaEuropeana           GuvernulRomaniei           MinisterulFondurilorEuropene           FondulSocialEuropean           InstrumenteStructurale                                                             MinisterulEducatieiNationale           AcademiaRomana
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                               

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

          Instrumente Structurale
2007-2013
                                                                        OIPOSDRU           ACADEMIA ROMÂNĂ

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1. Indicatori de output:
Numărul de doctoranzi sprijiniți – 80
Numărul de cercetători asistați financiar – cercetare postdoctorală – 60
 
2. Indicatori de rezultat:
Ponderea doctoranzilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor – 40%
Numărul de lucrări științifice prezentate – programe doctorale – 80
Numărul de lucrări științifice prezentate – cercetare postdoctorală – 60
Numărul de lucrări științifice publicate – programe doctorale – 80
Numărul de lucrări științifice publicate – cercetare postdoctorală – 120
Numărul de doctoranzi care au obținut titlul de doctor – programe doctorale – 32
Rapoarte de cercetare validate de Consiliul Științific – cercetare postdoctorală – 60

 

Acces total

 

Creează-ți un cont și autentifică-te, pentru a putea avea acces la secțiunea de raportare lunară sau trimestrială, cât și la cea de întrebări și răspunsuri.