UniuneaEuropeana           GuvernulRomaniei           MinisterulFondurilorEuropene           FondulSocialEuropean           InstrumenteStructurale                                                             MinisterulEducatieiNationale           AcademiaRomana
UNIUNEA EUROPEANĂ                                                               

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

          Instrumente Structurale
2007-2013
                                                                        OIPOSDRU           ACADEMIA ROMÂNĂ

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Activitatea 1. Managementul general al proiectului este o activitate transversală care se derulează pe întreaga durată de implementare a proiectului și este asigurat de echipa de management. (Luna 1 – Luna 18).

Activitatea 2. Auditarea externă a implementării proiectului (Luna 1 – Luna 18).

Activitatea 3. Informarea și publicitatea este o activitate transversală care se derulează pe întreaga durată de implementare a proiectului (Luna 1 – Luna 18).

Activitatea 4. Constituirea grupului țintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat presupune recrutarea și selecția doctoranzilor și a cercetătorilor postdoctorat (Luna 1 – Luna 2).

Activitatea 5. Organizarea și derularea programului de pregătire și cercetare doctorală și furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi cuprinde activități de tutorat și de îndrumare științifică și de cercetare pentru doctoranzi, precum și furnizarea de sprijin financiar materializat sub formă de burse pe parcursul programului doctoral, sprijin financiar pentru mobilități transnaționale și sprijin financiar pentru participarea la conferințe și seminarii internaționale legate de obiectul cercetării (Luna 2 – Luna 18).

Activitatea 6. Organizarea și derularea programului de pregătire și cercetare postdoctorală și furnizarea de sprijin financiar pentru cercetătorii postdoctorat cuprinde activități de îndrumare științifică și de cercetare pentru cercetătorii postdoctorat, precum și furnizare de sprijin financiar materializat sub formă de burse pe parcursul programului postdoctoral, sprijin financiar pentru mobilități transnaționale și sprijin financiar pentru participarea la conferințe și seminarii internaționale legate de obiectul cercetării (Luna 2 – Luna 18).

Activitatea 7. Organizarea și desfășurarea de evenimente științifice în cadrul proiectului în scopul formării și perfecționării profesionale, promovării caracterului interdisciplinar, precum și schimbului de experiență și bune practici în domeniul cercetărilor socio-umane (Luna 5 – Luna 16).

Activitatea 8. Evaluarea rezultatelor proiectului are ca scop evaluarea finală cu privire la îndeplinirea obiectivelor proiectului și a indicatorilor propuși (Luna 8 si Luna 17 – Luna 18).